Proč jsme schopni zajistit snížení nákupních cen

Audity provádějí vysoce kvalifikování pracovníci, kteří mají bohaté zkušenosti jako nákupčí z řetězců CARREFOUR ČR SR, TESCO STORES, BILLA. Každý den sledujeme vývoj cen jak na českém trhu, tak na komoditních burzách. Známe velké hráče na tuzemském trhu – výrobce, velkoobchodníky a dovozce, orientujeme se pouze na společnosti, které mají bohaté zkušenosti a jsou schopni zajistit tři základní kritéria pro výběr vhodného dodavatele – CENA, KVALITA, SERVIS. Známe nákupní ceny nadnárodních řetězců, proto jsme schopni vyvíjet tlak na dodavatele při vyjednávání cenových a obchodních podmínek. Nabízíme tak nezávislý pohled na danou problematiku a tím Vám dáváme možnost eliminovat případné korupčního jednání, které brání celkovým úsporám.

Naše Služby

Audit nákupních cen potravin

Realizace výběrových řízení

Měsíční kontrolní prověrky

Audit nákupních cen potravin

Audit nákupních cen potravin je vhodný pro všechny druhy veřejného stravování především pro nemocnice, školy a školky, závodní jídelny, kde dochází k nákupu většího množství surovin určených k dalšímu zpracování. Audit vyhodnotí stávající nákupní ceny v porovnání s běžnými velkoobchodními cenami.

Organizujeme výběrová řízení za účelem výběru vhodných dodavatelů potravin s přihlédnutím na kvalitativní a cenově výhodné podmínky pro zadavatele auditu a výběrového řízení. Tímto postupem garantujeme finanční úsporu 3-8% z celkového objemu investic na nákup surovin pro vývařovny.

Realizace výběrových řízení

Měsíční kontrolní prověrky

Měsíční prověrky jsou nutným mechanizmem kontroly zda nedochází k neopodstatněnému navyšování prodejních cen ze strany dodavatele. Kontrolor přihlíží k vývoji cen na tuzemském, zahraničním i komoditním trhu a tím kontroluje koncovou cenu surovin. Okamžitou reakcí na vývoj cen se snažíme dosáhnout maximálního finančního profitu zadavatele.

Realizace

Náš kontrolor v koordinaci s příslušným nákupčím zadavatele sestaví seznam objednávaných položek a stávající nákupní ceny, následně vyhodnotí úroveň nákupních cen a vyhotoví závěrečnou zprávu s přihlédnutím na nákupní ceny obvyklé na velkoobchodním trhu. Závěrečná zpráva obsahuje nákupní ceny stávající , nákupní ceny obvyklé a návrh nákupních cen nových s předpokládanou úsporou
3-8% ze stávajících nákupních cen.

Následuje organizace výběrových řízení pro nové dodavatele za účelem snížení nákupních cen bez kvalitativního zhoršení dodávaných surovin. Příprava uzavření kontraktů na dodávky potravin včetně garance kontroly nákupních cen po smluvenou dobu.

Po zahájení spolupráce započne provádění měsíčních kontrolních prověrek pro okamžitou reakci na vývoj cen jak na straně dodavatele, tak ze strany odpovědného nákupčího objednatele.

Rozšíření nabídky

Veškeré naše služby nabízíme jak na FOOD tak na NON FOOD (čistící prostředky, kancelářské potřeby, hygienické potřeby, zdravotnický materiál a služby (praní a čištění prádla,  dopravu, údržbu a správu nemovitostí).